Privaatsuspoliitika

Veebilehe vastutav isikuandmete töötleja on:
Herbazen OÜ (edaspidi "e-pood")
Malmi 6-3, Tallinn 
Tel +372 56285173
herbazen.eu

Isikuandmed, mida töödeldakse on järgnevad:

 • nimi;
 • kontaktinfo (telefoninumber ja e-posti aadress);
 • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Eesmärgid isikuandmete töötlemiseks on järgnevad:

 1. kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil;
 2. juriidilise kohustuse täitmiseks ja tagamiseks;
 3. kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba transportimiseks sihtkohta. 
 4. ostetud kaupade kokkuvõtete koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks ja toodete kvaliteedi parandamiseks;
 5. arvete koostamiseks ja nende saatmiseks;
 6. klienditoe ja kliendiküsimustele vastamiseks;
 7. kliendi IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks;
 8. reklaampakkumiste tegemiseks, kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 

Isikuandmed edastamine kolmandale osapoolele

Herbazen hoiab kliendi isikuandmeid saladuses, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et Herbazenil on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele - isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

Kui e-poes on ost sooritatud külalisene (ilma kasutajakontota), siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu kolm aastat. 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine

E-poodi salvestatud isikuandmed koos kasutajakontoga saab kustutada e-poe kontole sisse logides.  

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Herbazen OÜ vahendusel - info@herbazen.eu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). Tarbijakaitse komisjon ja ODR platvorm 

Privaatsuspoliitika muutmine

Herbazen OÜl on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ning täiendada. Kehtiv versioon on alati kättesaadav meie veebilehel.